برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: گل سؤرہ

چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
احـد رستگار فرد

پئش کش وه همہ ی خوہر ؤ برارونہ لر دیر ده دئارم ؤ همہ ی مردمونہ دیر ده حونہ

گل سؤرہ (1)

گلہ بئ کش

گلہ بئ دنڱ

گلہ بئ کس

گلہ بئ پر

گلہ کُت کُت

Gol seuor-a

Gol-e bey-kesh

Gol-e bey-danŋ

Gol-e bey-kas

Gol-e bey par

Gol-e kot-kot

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X