برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: تماروز

پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

تا سورمه بکشی وه چش و بئای وا سر قورم

قوره مه بستنه . برد چینه وا دورم

برده کمه بتاشئت دو سنگ بو واس

نده وم  ئی دنیا هر چی دلم حواس

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X