برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: یادی ده مرحوم علیرضا حسه خونی

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

نازارم

عزیزم

ملوسم

ار تؤ وا مہ قری

مہ وا تؤ دوسم

بیا تا دؤ لؤتہ باوسم

چنئ دلم مئ حوا

شؤ دۈ کڸت بام

زمسو تا بهار دس دۈ مڸت بام

 

شعری ده مرحوم علیرضا حؤسه خونی ( تالنه )

-----

تالنه : تال ( کمونچه سه سیم لری ) + نه ( دؤمه ای سی نشو دئنه کارکو ) - تال زه – چی سازنه : ساز زه

 

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X