برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: داره تنیا

شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
احـد رستگار فرد

دارکہ تنیا

ارجنہ تؤکہ کؤ

وئ دمہ آؤ

پڸ شئوسہ شؤ


کنارہ سرہ رہ

قلنڱ ‌کہ خضر

تاتہ کم کئکم

هالۈکم گزر

بۈہ پیرم بڸی

 

لؤت وه اؤر ڸالکس

افتاؤ وت بارس

باد خاکت برد

داره ژه داغت، دڸہ ژارم مرد

پایا نازارت نئشة سردہ تؤہر هؤرد

 

بڸگ عزا بپۈشم

رؤہم بنیشم، وہ سره مازیڸ

هف عمر ؤ هفتا پُشت

پرس بگرم ارئ داریڸ

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X