بررد نوشتۀ

سنگ نوشته

«بارو»

نه‌وارسی بارو بارونه ده نوار هفتای یه هیچ زئیم مئ‌زنه دی دفتر «باران» دیر باریدی باران دیگر نبار باران دیریست هیچ می‌روید درین دفتر
/ 0 نظر / 21 بازدید

«دنا»

تقدیم به جان‌باختگان حادثۀ پرواز تهران - یاسوج دنا! دِنگئم دِنگهِ گِلِي‌یا نتوقسۀ قارهۀ‌یا نپوقسۀ دنا! دِنگئم دنگال دنگالئم دِنگئم ده دسئ‌یا نگیرسۀ ده دسئ‌یا ده مل نرهَتۀ ده ماچئ‌یا نکردِه ده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
تیر 91
1 پست
تیر 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
9 پست
رکو
16 پست
بئتئا_خوم
18 پست
نوشته
2 پست
«نَشي»
1 پست
عاشقونہ
5 پست
سؤک
2 پست
ترجًمہ
4 پست