بررد نوشتۀ

سنگ نوشته

« #داالٔکہَ»

پوشتۂ کومي دَر دَرء کومي دَرس‌وونہَ دست دء دَس‌أم رًت؟ داالٔکہَ! پا کومي تختہَ تختہَ کومي جۉرر تۇ بي مامان؟ داالٔکہَ! شَڸتہَ انارء کومي موَڸٔم موَڸٔمۂ کومي أمڸا مامان نيسَنٔنۂ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 155 بازدید

«بارو»

نه‌وارسی بارو بارونه ده نوار هفتای یه هیچ زئیم مئ‌زنه دی دفتر «باران» دیر باریدی باران دیگر نبار باران دیریست هیچ می‌روید درین دفتر
/ 0 نظر / 93 بازدید

«دنا»

تقدیم به جان‌باختگان حادثۀ پرواز تهران - یاسوج دنا! دِنگئم دِنگهِ گِلِي‌یا نتوقسۀ قارهۀ‌یا نپوقسۀ دنا! دِنگئم دنگال دنگالئم دِنگئم ده دسئ‌یا نگیرسۀ ده دسئ‌یا ده مل نرهَتۀ ده ماچئ‌یا نکردِه ده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید
تیر 91
1 پست
تیر 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
9 پست
رکو
16 پست
بئتئا_خوم
18 پست
نوشته
2 پست
«نَشي»
1 پست
عاشقونہ
5 پست
سؤک
2 پست
ترجًمہ
4 پست