قاصود

( دار ِبلی )

دارکه بلی !

سلام بوه ی پیرم

اومام وه زئر سات آروم بیرم

تا زنام بشینم ده زئر سات

هه که مردم بوهم مشتی خاک وه زیر پات

تی سرکو ،‌زمسونه ۱۳۷۸ 

( قاصؤد )

جونم وه فدات

قاصؤده تؤن کو وه پات

خوری سیم بئار دو جانمه دوس

خورموه ،‌ تیل تکونه* ۱۳۸۵

------

* تیل تکو : پوییز ،‌ پاییز ، موقعه ی که بلگیا داریا زرد موهن و مئ رئزن وه زمی .

/ 1 نظر / 15 بازدید
الهام

تا کی خیال داری بشینی هه ویره ویره بکی. مه ۱۵ سال نشستم هیچی نکردم. نموم د یاد برش ولی زنیی ته واش پیوند نه. خدا بیامرزش کاری نموه کرد. راته ادامه بیه.