تماروز

تا سورمه بکشی وه چش و بئای وا سر قورم

قوره مه بستنه . برد چینه وا دورم

برده کمه بتاشئت دو سنگ بو واس

نده وم  ئی دنیا هر چی دلم حواس

/ 5 نظر / 14 بازدید
مهدی

سلام داشی خسته نويی ار بويی وه ارمنی مئ يام ده دينت خوم وه صئقه چترياکه نازنينت

مهدی

داره سلام ای فالنه سی يه ونم وه ره که غلط املايی مونه بفهمئم داشی غلطيانه مئ گرتی تا سی دفه هنی تکرار نوهن هم بينم چن مورم. داشی امتحو امو ده مو برنه شرمندتم هه وخت نکردم دوتا کتاو تم داری سيت بيارمشو امئده خدا کمئ سرم خلوت بوه مئام زيارتو مئ کم.

رسول

برده کمه بتاشئت دو سنگ بو واس نده وم ئی دنیا هر چی دلم حواس selam . ali bi . vali hefa weblog ve i khoi de systeme webloge persianblog estefada baka . shere lori bazam bani . ve webloge menam sari baze . ya hagh

الهام

به اون گلی مه ان دو شهر ارمز صو سفید و ظهر بنوش ایواره قرمز به ایمه چنارکه او سره گردآو ای همه پاپوش قصاو دش میروون آو بوریت ای گیسیامه واکار بیجام ترک دوس کردم و واناکس در اوفتام بلبلی دو مرغزار میگوت و دوراج باغوو حونت خرآو گل رت و تاراج بیا نرو بیا نرو تنیا میمونم بیوفایی کم بکو همه کسونم بیا نرو و گرمسیر او فصل گرما بیا ریمو و خورموه و سیل صحرا بختکم د همه لا رته د کوره چی کو برف پوشنی بی راه لوره بار کنیت تا بار کنیم دی ملک دلگیر تو د غصه مه د حسرت وایک بوییم پیر بی براری کشتمه داغش ها د جونم کور بیه هر دو چش ام لال بیه زونم برد کو بی و گل و هه و گل اوما مردمو والا زنیت هه سی مه اوما