انگه برد نوشته

bronz-medal_DCE.jpg

عسکه مدالی که ده ريش انگه بردنه ساختمه

ده وقتئ ای قالوه آخری نه نئامه سی برد نوشته . هه ها وم موهن که : کرکه تو زئره برد روی په فامیلیی وا هیتلر داری . موهم سی چئ ؟ موهن چون انگه ای وبلاگت چی انگه ارتش آلمونه .ای عسکئ نه که نئامه ایچ خو سیل بکئتو . یه عسکه یه ( دوکمه ) مدالئه هئنه ۴۰۰۰ سال پئش که ده لرسو پئاش کردنه . معروفه وه درخته زنه ای - موهن اوسنئا مردم وه سره یه بینه که برکت داره و دئ حرفئا ار عمری بوه دماترئ بئشتر دش سیتو موهم . اما ایسه خدا سر شاهده شما که ای عسکنه دیتونه بویت ....

/ 4 نظر / 14 بازدید
یکلربلاگ

سلام.. احد برا خسته نویی.. انگه قشنگیه ولی خه سی بیشتر بینندیا تفکراته نازی و حیتلرینه تداعی کنه.. موفق بایی

هيچ کس

سلام آی رستگاری فرد ؛ خدا قوت . آقا انشاالله که حالت خوه . خداييش خسته نويی . مه الان چن وقته دارم ميام ايچه و د اطلاعات ايچه خيلی استفاده ميکم ... خداييش بعضی چيا هيسا که اما وا ای همه ادعا لر بينمو که دارم هنی نونم ! مه ايچه خيلياشونه دارم مينم و ياد ميرم . خدا دس د عمرت بيره هرنگم .

پژواک خاموش

سلام هم تبار وبلاگ جالبی داری بخصوص که با گويش بختياری است.شادباشی

مهدی

سلام داش احد خسته نويی برارکم خويی وه خئر خدايش يه سی مه هم سوال بی گتم يه چئنه احد نئايه ده ايچه. خو خو فراقت و سلامت بای داشی علی يارت