پست های ارسال شده در فروردین سال 1397

«بارو»

نه‌وارسی بارو بارونه ده نوار هفتای یه هیچ زئیم مئ‌زنه دی دفتر «باران» دیر باریدی باران دیگر نبار باران دیریست هیچ می‌روید درین دفتر
/ 0 نظر / 89 بازدید

«دنا»

تقدیم به جان‌باختگان حادثۀ پرواز تهران - یاسوج دنا! دِنگئم دِنگهِ گِلِي‌یا نتوقسۀ قارهۀ‌یا نپوقسۀ دنا! دِنگئم دنگال دنگالئم دِنگئم ده دسئ‌یا نگیرسۀ ده دسئ‌یا ده مل نرهَتۀ ده ماچئ‌یا نکردِه ده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 136 بازدید