«بارو»

نه‌وارسی بارو

بارونه ده نوار

هفتای یه

هیچ زئیم مئ‌زنه دی دفتر


«باران»

دیر باریدی باران

دیگر نبار باران

دیریست

هیچ می‌روید درین دفتر


/ 0 نظر / 89 بازدید