«هزار هزار»

هزار هزارو چش مئ‌ها

دیینه لؤخنه‌ت


هزار هزارو لؤ مئ‌ها

دس‌بوسي‌ت


هزار هزارو دس و دسمال مئ‌ها

باختنه‌ت


هزار هزارو سر مئ‌ها

بوفتۀ ده ورت


تا نفس دئیۀزمي

دخترو دس بوازن

کورو کلاؤ کج بنین

تا افتاؤ تؤ بیایي


#أھدرستگارفرد

زمستان 1392

/ 0 نظر / 117 بازدید