بئت غم

بئت غم، بئت ائما نئ

بئت آیم درد آشنا نئ

بئت غم، بئت بئ دسه ظاته

نشی،‌ ورئ  وارس،

نشیسه غرغرو،

بئ همته،

انگلاته

Byet-e gham, byet-e xodä nye

Byet-e äyem-e dard äshenä nye

Byet-e gham, Byet-e bye das-e Ḻäta

Nashi, verye väras,

Neshiseh ghorghoru,

Bye hemata,

aŋeläta

انگلات : معطل، وه درد نوحور

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
رضا

هام د هولت [نیشخند] پانویست منه کشته داشی [گل]

مهدی

اگر دَس بئمو وه دس گِرد براریا موهِن وه تیر و شنگ داریا نساریا مئ چّکه هر تلئ ده چش نامرد که ون ده جون برارم، ای تش سرد