«#تنیایی»

نشئسۀ برد تنیایی وا سره ره‌أم نئ خوره جِم

آخم، خَشِم سي تشه کۀ باروت

سوختمۀ ولا غم مردم

/ 2 نظر / 15 بازدید
احـد رستگار فرد (س . آ )

ندا! دارم تجربه مئ کم. شعرئائی نه که سی همه لهجه یا قابل فهم و کلماتشو آشنا بوه.