عئد مارکي

سلام

دونم قیمیا گوتنه : جومه دما عئد سی گله منار خوه .

اما خو مه موهم دما عئد هر وقت عئد مارکی بکی روزت نو موه و عئدت مارک . خو ایسه :

عئدتو مارک با .

بهارتو مینه بهارئا.

سال و ماه نوتو وه مارکی .

ایشالا سال خوئئ بوه سی همه تو .

سال پر برکتی .

ار ای روزئا کم مئنویسم سی یا که خئلی دسگیر و پاونه خط لور بیمه .

الو هم ها فونتئاشه مئ سازم .

سالم و تن دروس بایت هرجا که هئسئت .

ممهمتو وه دس خدا . خدا دئاره سرتو با .

/ 1 نظر / 62 بازدید
مهدی

سلام داش احد بهار خوت هم مآرک عیدت هه مئن عیدیا با. امئد خدا که سال خو و پر برکتئ سی همه مردم بوه. علی یار و نگهدارت کِرّ دوات وه دورت.